BIP Teatr Guliwer

Struktura własnościowa i majątek - BIP Teatr Guliwer

Majątek Teatru

Teatr Lalek Guliwer znajduje się w budynku przy ul. Różanej 16 w Warszawie, który jest własnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Majątek Teatru stanowią środki trwałe i nietrwałe będące w jego posiadaniu.

Struktura własnościowa i majątek