BIP Teatr Guliwer

Strona główna - BIP Teatr Lalek Guliwer

 

Teatr Lalek Guliwer

ul. Różana 16 
02-548 Warszawa
tel. 22 845-16-76/77
e-mail: info@teatrguliwer.pl

NIP 525-000-96-48
REGON 000277687

Strona internetowa: https://teatrguliwer.pl/

 

Tworzymy teatr, który słucha i traktuje widzów jako inspirujących partnerów, angażuje się w działania artystyczno-społeczne, cechuje go otwartość na nowe inicjatywy i różnych odbiorców.

Naszym najważniejszym celem jest tworzenie teatru, który odpowiada na współczesne wyzwania młodego człowieka i jego opiekunów, a także oferuje wysoką jakość artystyczną i funkcjonuje jako nowoczesna, aktywna instytucja kultury, wpisująca się w potrzeby stolicy.

Cel ten realizujemy poprzez dobór zróżnicowanego w treści i formie repertuaru, budowanie wartościowych propozycji edukacyjnych, szerokiej współpracy
z organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami i środowiskiem pedagogicznym.