BIP Teatr Guliwer

Przedmiot działalności - BIP Teatr Guliwer

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Teatru Lalek Guliwer w Warszawie

Zakres działalności Teatru obejmuje w szczególności:

 1. przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych dla dzieci samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią,
 2. prezentowanie przedstawień gościnnych dla dzieci w innych teatrach lub ośrodkach kultury,
 3. prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą teatru, w tym również poza granicami kraju,
 4. współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,
 5. współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury,
 6. udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych,
 7. organizowanie przeglądów i festiwali teatrów dziecięcych i lakowych,
 8. realizacja różnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru,
 10. archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum,
 11. prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Załącznik

do uchwały nr XXXVIII/987/2012

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 20 czerwca 2012 r.