BIP Teatr Guliwer

Przedmiot działalności - BIP Teatr Lalek Guliwer

Zakres działalności Teatru obejmuje w szczególności:

   1. przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych dla dzieci samodzielnie lub w koprodukcji z innymi
       instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią,
   2. 
prezentowanie przedstawień gościnnych dla dzieci w innych teatrach lub ośrodkach kultury,
   3. 
prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą teatru, w tym również poza granicami kraju,
   4. 
współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,
   5. 
współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali
       i kongresów działającymi w dziedzinie kultury,
   6. 
udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych,
   7. 
organizowanie przeglądów i festiwali teatrów dziecięcych i lakowych,
   8. 
realizacja różnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,
   9. 
prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru,
 10. 
archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum,
 11. 
prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/987/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r.