BIP Teatr Guliwer

BIP Teatr Guliwer - Komórki organizacyjne

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

KONTAKT DO DZIAŁÓW TEATRU LALEK GULIWER

 

 

NAZWA DZIAŁU

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

E-MAIL

Dyrektor

Robert Drobniuch

22/845-46-13

r.drobniuch@teatrguliwer.pl 

Z-ca Dyrektora

Ewa Pawlak 22/845-46-13 e.pawlak@teatrguliwer.pl 
Główny Księgowy Bożena Dadej 22/845-16-76/77

b.dadej@teatrguliwer.waw.pl

ksiegowosc@teatrguliwer.waw.pl

Specjalista ds. kadr

Grażyna Śliwa

22/845-46-13

g.sliwa@teatrguliwer.waw.pl

Starszy Księgowy

Elżbieta Siedlecka

22/845-16-76,77

e.siedlecka@teatrguliwer.waw.pl

Starszy Księgowy

Żaneta Lesica

22/845-16-76,77

ksiegowosc@teatrguliwer.waw.pl

z.lesica@teatrguliwer.waw.pl

Kierownik Organizacji Widowni i Promocji

Monika Kulesza

22/845-16-76,77

impresariat@teatrguliwer.waw.pl

Organizacja Widowni

Anna Katarzyna Miller-Okrajewska

22/845-16-76,77

organizacja@teatrguliwer.waw.pl

Specjalista ds. promocji/archiwum

Agnieszka Evans

22/845-16-76,77

promocja@teatrguliwer.waw.pl

Specjalista ds. promocji wizualnej Karolina Witowska - Ćirlić 22/845-16-76,77 grafika@teatrguliwer.waw.pl

Kasa Biletowa

Hanna Klimek

22/845-16-76,77

 

Kierownik Techniczny

Marta Zając-Bar

22/845-16-76,77

techniczny@teatrguliwer.waw.pl

Pracownia Plastyczna

Elżbieta Zajączkowska

Marek Borkowski

22/845-16-76,77

 

Portiernia/Centrala

 

22/845-16-76,77