BIP Teatr Guliwer

Rejestry, ewidencje, archiwa - BIP Teatr Lalek Guliwer

 

ARCHIWUM

Teatr Lalek Guliwer prowadzi archiwum zakładowe, w którym jest gromadzona dokumentacja aktowa oraz dokumentacja działu artystycznego, zawierająca m.in.: afisze, plakaty, zdjęcia, programy, inne materiały drukowane, dotyczące działalności Teatru. Zasób archiwum zakładowego jest przeznaczony głównie do użytku wewnętrznego. W uzasadnionych wypadkach może być udostępniony osobom trzecim, np. do celów badawczych. W celu uzyskania dostępu do archiwum należy pisemnie zwrócić się do Dyrektora Teatru, określając swoje dane teleadresowe, cel pozyskania informacji, oraz jej zakres. Jeżeli udostępnienie informacji objętej zbiorami archiwalnymi Teatru będzie się wiązało z kosztami przekształcenia informacji, opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom zobowiązany jest wnieść wnioskodawca.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum zakładowego: Ewa Husarzewska