BIP Teatr Guliwer

Statut prawny - BIP Teatr Lalek Guliwer

Teatr Lalek Guliwer  jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobo­wość prawną.

Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:
   1. ustawy z dnia 25 października 199 lr. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406);
   2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
   3. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
   4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
   5. ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.);
   6. statutu.

Siedzibą Teatru jest Warszawa.

Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

Teatr wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy pod numerem RIA/123/85.

Uchwała Nr XXXVIII/987/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Lalek Guliwer wraz z załącznikiem